Internet & internet marketing

Što je INTERNET ?
Globalna mreža koja broji približno 500.000.000. korisnika, i više od 8.000.000.000 web stranica i online dokumenata. Ti brojevi su u stalnoj ekspanziji .... prisustvom na internetu dostupan je 24 sata 365 dana u godini svaki korisnik i svaka web stranica ili informacija > više informacija
...............................................................................................

Zašto INTERNET stranice ?
Svaka ozbiljna tvrtka prisutna je na Internetu. Svi mi u novinama i TV-u svakodnevno vidimo istaknute web adrese tvrtki, na kojima možemo naći više informacija. U razvijenim zemljama rijetke su tvrtke koje nemaju svoje web stranice i nezamislivo je profesionalno predstavljanje bez web stranica. Taj trend se polako širi i u Hrvatskoj, pa se sve više ljudi odlučuje na prezentaciju putem Interneta.
...............................................................................................

Trebaju li meni INTERNET stranice ?
Danas svatko treba imati INTERNET stranice. Internet stranice su vaše mjesto za promidžbu vaše firme, usluge, servisa, ponude, djelatnosti, ideje, informacije i svega onoga što je moguće vizualno prikazati.Web stranice gledajte kao vašu vizitku kojom se predstavljate. Ukoliko razmišljate o internet stranicam obratite nam se kako bi zajedno utvrdili što vam je najpotrebnije, i koja vam solucija najviše odgovara.
...............................................................................................

Što dobivam INTERNET - WEB stranicama ?
Kvalitetnu prezentaciju svojih ideja putem Interneta, inofmacije o firmi, usluzi, djelatnosti, servisu, pružiti najnovije vijesti i sl. Dostupnost je 24 sata, 365 dana u godini i vaši sadašnji i budući klijenti to će znati cijeniti.
...............................................................................................

Predstavljanje na Internetu, nije ništa drugo nego jedna vrsta marketinga. Internet marketing predstavlja korištenje pretraživanja i prezentiranja na Internetu u cilju stvaranja profita.
Prezentiranje na Internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim njenim segmentima u odnosu na standardno reklamiranje.
Pretraživanje na Internetu predstavlja ispomoć prezentiranju u slučaju postojanja Vaše prezentacije. Kako je Internet marketing nova oblast u savremenim sistemima komunikacije i u marketingu uopće, postoje mnoge zablude i čine se mnoge greske u predstavljanju tvrtki, proizvoda i usluga na Internetu.
Svakim danom sve više, polako ali sigurno, različite privatne i državne tvrtke, obrtnici i organizacije počinju sa svojim Internet prisustvom na način koji ne podrazumijeva samo predstavljanje proizvodnog programa, sa eventualnim cjenovnikom i kontaktima, već i kompletno osmišljenu prezentaciju koja je napravljena za osobu koja dolazi na njihove Internet stranice.
...............................................................................................
Primjer kvalitetne prijave web stranica www.pula.net
Pojam koji se traži na internet tražilici
Google: CITY PULA
...............................................................................................

Prisustvo tvrtke na Internetu nikako ne može biti samo prenesena brošura ili propagandni letak.
Adekvatna Internet prezentacija, promotivne aktivnosti koje uključuju prijavljivanje na pretraživače i reklamiranje na web stranicama koji mogu doprinjeti večoj posječenosti stranica, kao i e-časopisi, reklamiranje u njima, diskusije i ostali alternativni načini Internet marketinga koji su adekvatni poslovanju određene tvrtke, trebalo bi planski obuhvatiti promišljenim marketingom ukoliko se žele postići pozitivni poslovni rezultati.
Za dobar marketing nisu najvažnija velika novčana ulaganja, već znanje i ideje.

Internet marketing ne završava izradom jedne web stranice i njezinim prijavljivanjem na jedan ili nekoliko pretraživača. Marketing nije davanje nekoliko oglasa u lokalni oglasnik.

Marketing zahtjeva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata korištenjem standardnih i alternativnih metoda.

...............................................................................................

Internet marketing plan se sastoji iz sljedećih cjelina koje se kreiraju tijekom stvaranja koncepta prisustva tvrtke na Internetu:

1. Executive Summary
Sažetak. Definiranje cilja marketinga, ili koji su ciljevi promocije na Internetu.
2. Analiza statistika tržišta
Da bi se došlo do ovih podataka potrebno je izvesti, pronaći ili naručiti istraživanja koja će dovesti do realnih podataka o stanju tržišta, uključujući Internet tržišta.
3. Formuliranje strategija marketing komunikacije
Planiranje i formuliranje najoptimalnije marketing strategije u skladu sa utvrđenim ciljevima i stanju na tržištima.
4. Planiranje potrebnih sredstava za marketing
Definiranje konkretnih segmenata implementacije marketing strategija. Planiranje cijene istraživanja, analiza, kreiranja posebnih elaborata, reklamnog materijala i sl.
5. Formiranje marketinškog tima
Tko će obaviti ove zadatke i na koji način. Organizacija ljudskih resursa predstavlja najbitniji segment u kreiranju uspješnog posla, pa tako i u implementaciji Internet marketing plana, u slučaju kreiranja ovakvog tima u samoj tvrtki.
Poslovni Forum može formirati tim prema konkretnim potrebama određene marketinške aktivnosti.
6. Kreiranje korporativnog identiteta tvrtke
Klasični elementi marketinške strategije uključuju i posebnosti Interneta (misija, logo, slogan, vizuelni identitet web stranica, načini komunikacije sa komitentima putem Interneta...).
7. Definiranje vremenskih rokova
Organizacija marketinskih aktivnosti bez točno određenih termina, može dovesti u pitanje kompletan marketing plan.
8. Dizajniranje promotivnih kampanja (Internet Media Plan)
Kreiranje uvjeta za efikasno dizajniranje pojedinačnih marketinških kampanja.
9. Kreiranje dodatnih marketinskih materijala i kampanja
Smjernice, opisi pojedinih koraka u izvođenju marketinških kampanja, objedinjavanje potrebne dokumentacije, priprema posebnih materijala, planiranje sajmova, predstavljanja...
10. Provođenje vlastitih istraživanja tržišta
Korištenje vlastitih resursa (web stranice, mailing liste, ankete...) za kreiranje slike o posebnostima korisnika Internet usluga određene tvrtke.
11. Izvršenje promotivnih programa
Na osnovu prethodno pripremljenih segmenata Internet marketing plana provodi se konkretna marketinška kampanja.
12. Mjerenje efekata marketinških aktivnosti
Egzaktni podaci koji omogučavaju vrlo precizno definiranje narednih marketinških kampanja i korekcija načina prisustva firme na Internet tržištu i tržištu uopće.